Články

Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

V príspevku sa venujeme gamifikovanému rozvoju strategických zručností, opíšeme gamifikované m-learningové riešenia. Ponúkneme tri piliere učenia (strategické hry, metakognitívne modely, sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí). Opíšeme výskumné projekty a zistenia a venujeme sa aj efektívnemu procesu učenia sa Accelium. Gamifikovaný m-learning V súčasnosti sa vo vzdelávaní detí čoraz viac začínajú používať gamifikované m-learningové riešenia s využitím umelej inteligencie. Gamifikácia vo…

ikona