Kde je pes zakopaný? Umenie odhaliť jadro problému

Možno si pamätáte na hru Traffic – dopravná zápcha.

V našej hre je úlohou dostať panáčika von z miestnosti, zapratanej nábytkom.

Podarí sa Vám to? Vyskúšajte!

Problémy sú súčasťou života

Čo majú spoločné:

 • vozidlo, ktoré prestalo fungovať,
 • tím, ktorého výkon je nedostatočný alebo neuspokojivý,
 • boj proti korupcii?

Je ľahké nájsť riešenie takýchto problémov?

Pravdaže nie!

Obrázok pokazeného autaImage by Pintera Studio from Pixabay

V našom svete sa čoraz častejšie stretávame s komplexnými problémami

Ich zložitosť vyplýva zo zložitosti samotného systému.

Prestalo fungovať auto? Auto tvoria komponenty, ktorú sú navzájom nejako pospájané, čiže je to systém. Ak auto prestane fungovať, máme systémový problém.

Systémové problémy

Systém je súbor navzájom prepojených prvkov, ktoré majú spoločný účel. Keď jeden z komponentov prestane fungovať, vznikne problém!

Aby sme dokázali rýchlo reagovať, musíme identifikovať jadro problému.

Jadro problému je ten prvok, ktorý má na ostatné prvky systému najväčší vplyv

Systémové problémy sú na prvý pohľad neriešiteľné. Nevidíme východisko. Početné obmedzenia nás odradia. Máme pocit, že všetko so všetkým súvisí a točíme sa v bludnom kruhu. Cítime sa zdrvení.

Akonáhle nájdeme jadro problému, cesta k riešeniu sa nám odhalí sama. Pochopíme systém, jeho prvky, ich význam a vzájomné súvislosti. Problém vyriešime rýchlejšie, a nebudeme sa zbytočne rozptyľovať nepodstatnými prvkami.

Image by Venita Oberholster from Pixabay

Ako teda nájsť jadro problému?

Ideme analyzovať náš systémový problém. Pohodlne sa usaďte. Vezmite pero a papier. A pýtajte sa!

Moment! Prečo sa pýtať? Klásť otázky je tá najdôležitejšia metóda, ktorá nám pomôže rozložiť problém na časti.

 • Ktoré prvky tu máme?
 • Aké sú medzi nimi väzby?
 • Ak tento prvok odstránim, bude to mať nejaký vplyv na fungovanie systému? Aký?
 • Kde je pomyslené „srdce“ systému?
 • Ktorý prvok očividne vplýva na ostatné prvky?
 • Ktoré prvky sú príčiny – a ktoré následky?
 • Čo chceme dosiahnuť? Čo je náš hlavný cieľ?
 • Čo blokuje našu cestu? Na aké prekážky narážame?
 • Ako ich odstránime? Aké čiastkové ciele si určíme?

Otázky a chaosImage by ElisaRiva from Pixabay

Keď „správne“ riešenie neexistuje

V komplexných problémoch však nebojujeme len so systémom. Situáciu nám komplikuje napríklad veľká neistota a neurčitosť, nedokážeme spoľahlivo predvídať, čo nastane. Vstupné dáta, na základe ktorých sa rozhodujeme, sú neúplné, nepravdivé, nejednoznačné, ťažké na interpretáciu. Máme príliš málo alebo naopak, príliš veľa informácií.

Kto nájde jadro problému, dostane nápad

Svetoznáma nábytkárska spoločnosť IKEA čelila zdanlivo nemožnej misii –  chcela sa odlíšiť od konkurencie tak, že bude predávať lacný nábytok čo najväčšej škále ľudí.

Ostatné nábytkárske spoločnosti už skúšali znižovať ceny, avšak ich výdavky ostávali stále vysoké. Potrebovali veľa skladov, nájomné ich preto stálo veľa a potrebovali mnoho zamestnancov (tesárov, dizajnérov, pomocný personál na distribúciu, …).

IKEA našla originálny spôsob, ako znížiť cenu a zároveň sa odlíšiť od konkurencie – každý predaný kus nábytku si doma zostaví sám zákazník. Tento prístup redukuje potrebný skladový priestor, náklady, aj potrebný personál.

Táto zmena priniesla aj inú výhodu – zvýšila sa spokojnosť zákazníkov, zákazníci sa cítili byť súčasťou výroby nábytku.

V čom podľa Vás spočívalo jadro problému IKEA?

Image by mastrminda from Pixabay

Máte jasno v probléme?

Ak čelíme komplexným problémom, cítime mnoho obmedzení. Priestor okolo nás sa scvrkáva. Okolo nás sú bariéry. Uzatvárame sa. Nedokážeme vidieť jasne.

Houston, máme problém. Ok, je to tu. Nádych. Výdych. Počítam do 10. Čokoľvek, čo vám funguje.

A teraz sa pýtame:

 • Čo musím vnímať a prijať, aby som videl riešenie?
 • Čo musím byť, robiť, mať, generovať, aby som určil skutočné jadro problému?
 • Čo si nedovolím vidieť, prijať a cítiť, čo keby som si dovolil, mi odhalí riešenie problému s úplnou ľahkosťou?
 • Čo potrebujem vedieť na vyriešenie tohto problému?
 • Čo iné je tu možné?

DetektívImage by mohamed Hassan from Pixabay

Podarilo sa vám nájsť jadro?

Výborne. Teraz zamerajte svoje počiatočné úsilie práve na jadro problému, menšie problémy si nechajte na neskôr.

Problémy boli a budú, a v dnešnej dobe sú čoraz zložitejšie. Sme tak trochu detektívi, tak trochu výskumníci. Rovnako ako detektív kladieme otázky, zbierame a analyzujeme informácie, aby sme rozložili problém na menšie časti a porozumeli systému. Takto objavujeme systém i samých seba a na tejto ceste neraz zájdeme do neprebádaných oblastí.

„Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“  (Winston Churchill)

A kde je jadro problému v našej úlohe z videa? Je to fialová pohovka vľavo dole, ktorú musíme dostať úplne hore.

Trénujte hľadanie jadra problému a rozkladanie problému na časti pomocou hry Move It:

Hra Move It

Autor: Katarína Kľocová

Uverejniť komentár