Články

Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

V príspevku sa venujeme gamifikovanému rozvoju strategických zručností, opíšeme gamifikované m-learningové riešenia. Ponúkneme tri piliere učenia (strategické hry, metakognitívne modely, sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí). Opíšeme výskumné projekty a zistenia a venujeme sa aj efektívnemu procesu učenia sa Accelium. Gamifikovaný m-learning V súčasnosti sa vo vzdelávaní detí čoraz viac začínajú používať gamifikované m-learningové riešenia s využitím umelej inteligencie. Gamifikácia vo…

ikona

Zasadnutie celoslovenského pléna

Združenie základných škôl je zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe potreby podporovať rozvoj škôl. Celoslovenské zasadnutie pléna prebehlo v dňoch 11. – 13. Novembra v Hornom Smokovci, ktorého sme sa zúčastnili aj MY. Predstavili sme jeden z našich produktov ACCELIUM School – celosvetový koncept rozvoja žiakov a študentov založených na hre. Riaditelia sa oboznámili aj s našimi inovatívnymi riešeniami…

ikona