Články

Medzinárodná žiacka Olympiáda Accelium štartuje

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa…

ikona

Trojkrokový proces učenia – hraj sa, analyzuj, prenes

Hoci ide o úplne základný princíp smerujúci k sebestačnosti človeka, nie vždy mu vo vzdelávaní venujeme potrebnú pozornosť. Môže to znieť ako klišé, ktoré je len „ďalšou“ výčitkou do systému vyučovania v slovenských školách, ale pripomenutie a spoločenské vyžadovanie si tohto princípu pomáha dosahovať udržateľné vzdelávanie.  Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti „zabodujú“ tí učitelia a školy, ktoré budú vedieť podporovať žiakov v zručnostiach pre 21.…

ikona

Naučme deti ryby chytať, nie brať.

Pandémia a s ňou súvisiace masívne prerušenia vyučovania ešte viac odkryli nedostatky vo vzdelávaní. Najmä schopnosť žiakov sa učiť samostatne. Výpadky v prítomnosti žiakov v dôsledku pandemickej situácie obmedzili pedagógom a školám dve hlavné mantry – distribúciu faktov na klasickom vyučovaní  a priestor na pravidelné formálne hodnotenie. Niektoré školy sa prispôsobili týmto zmenám  po technickej stránke lepšie ako ostatné, keď…

ikona

Kde je pes zakopaný? Umenie odhaliť jadro problému

Možno si pamätáte na hru Traffic – dopravná zápcha. V našej hre je úlohou dostať panáčika von z miestnosti, zapratanej nábytkom. Podarí sa Vám to? Vyskúšajte! [embed]https://youtu.be/2xORmHAGkus[/embed] Problémy sú súčasťou života Čo majú spoločné: vozidlo, ktoré prestalo fungovať, tím, ktorého výkon je nedostatočný alebo neuspokojivý, boj proti korupcii? Je ľahké nájsť riešenie takýchto problémov? Pravdaže nie! Image by Pintera Studio from Pixabay…

ikona

Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

V príspevku sa venujeme gamifikovanému rozvoju strategických zručností, opíšeme gamifikované m-learningové riešenia. Ponúkneme tri piliere učenia (strategické hry, metakognitívne modely, sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí). Opíšeme výskumné projekty a zistenia a venujeme sa aj efektívnemu procesu učenia sa Accelium. Gamifikovaný m-learning V súčasnosti sa vo vzdelávaní detí čoraz viac začínajú používať gamifikované m-learningové riešenia s využitím umelej inteligencie. Gamifikácia vo…

ikona

Zasadnutie celoslovenského pléna

Združenie základných škôl je zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe potreby podporovať rozvoj škôl. Celoslovenské zasadnutie pléna prebehlo v dňoch 11. – 13. Novembra v Hornom Smokovci, ktorého sme sa zúčastnili aj MY. Predstavili sme jeden z našich produktov ACCELIUM School – celosvetový koncept rozvoja žiakov a študentov založených na hre. Riaditelia sa oboznámili aj s našimi inovatívnymi riešeniami…

ikona