Zasadnutie celoslovenského pléna

Združenie základných škôl je zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe potreby podporovať rozvoj škôl.

Celoslovenské zasadnutie pléna prebehlo v dňoch 11. – 13. Novembra v Hornom Smokovci, ktorého sme sa zúčastnili aj MY. Predstavili sme jeden z našich produktov ACCELIUM School – celosvetový koncept rozvoja žiakov a študentov založených na hre. Riaditelia sa oboznámili aj s našimi inovatívnymi riešeniami pre rozvoj kľúčových kompetencií pre globálny vek.

Teší nás vysoká účasť a záujem riaditeľov škôl.