Články

Medzinárodná žiacka Olympiáda Accelium štartuje

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa…

ikona

Trojkrokový proces učenia – hraj sa, analyzuj, prenes

Hoci ide o úplne základný princíp smerujúci k sebestačnosti človeka, nie vždy mu vo vzdelávaní venujeme potrebnú pozornosť. Môže to znieť ako klišé, ktoré je len „ďalšou“ výčitkou do systému vyučovania v slovenských školách, ale pripomenutie a spoločenské vyžadovanie si tohto princípu pomáha dosahovať udržateľné vzdelávanie.  Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti „zabodujú“ tí učitelia a školy, ktoré budú vedieť podporovať žiakov v zručnostiach pre 21.…

ikona

Naučme deti ryby chytať, nie brať.

Pandémia a s ňou súvisiace masívne prerušenia vyučovania ešte viac odkryli nedostatky vo vzdelávaní. Najmä schopnosť žiakov sa učiť samostatne. Výpadky v prítomnosti žiakov v dôsledku pandemickej situácie obmedzili pedagógom a školám dve hlavné mantry – distribúciu faktov na klasickom vyučovaní  a priestor na pravidelné formálne hodnotenie. Niektoré školy sa prispôsobili týmto zmenám  po technickej stránke lepšie ako ostatné, keď…

ikona